Domov

 

 

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Evropa investira v podeželje.

 

AKTUALNO

Rok za oddajo vlog na 2. javni poziv je podaljšan na 2.11.2018. Spremenjena je tudi razpisna dokumentacija.

Rok za oddajo vlog na 2. javni poziv je podaljšan na 2.11.2018. Spremenjena je tudi razpisna dokumentacija.

DODATNA NAVODILA UPRAVIČENCEM ZA PODUKREP 19.2: Podpora za izvajanje opcij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

DODATNA NAVODILA UPRAVIČENCEM ZA PODUKREP 19.2: Podpora za izvajanje opcij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Vabilo na delavnice za potencialne prijavitelje 2. javnega poziva  LAS Barja z zaledjem

Vabilo na delavnice za potencialne prijavitelje 2. javnega poziva LAS Barja z zaledjem

Vprašajte nas

Lokalna akcijska skupina Barje z zaledjem
Poslovna enota: Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici

Vodilni partner: Zavod Cerpok, Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici

E-pošta: info@lasbarje.si Mobi: 031 366 815

PRIJAVITE SE NA NAŠE NOVICE