Domov

 

 

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Evropa investira v podeželje.

 

AKTUALNO

Vabilo na Mednarodno delavnico in okroglo mizo ““Priložnosti in izzivi v sodelovalnem gospodarstvu” 2018

Vabilo na Mednarodno delavnico in okroglo mizo ““Priložnosti in izzivi v sodelovalnem gospodarstvu” 2018

Rok za oddajo vlog na 2. javni poziv je podaljšan na 2.11.2018. Spremenjena je tudi razpisna dokumentacija.

Rok za oddajo vlog na 2. javni poziv je podaljšan na 2.11.2018. Spremenjena je tudi razpisna dokumentacija.

DODATNA NAVODILA UPRAVIČENCEM ZA PODUKREP 19.2: Podpora za izvajanje opcij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

DODATNA NAVODILA UPRAVIČENCEM ZA PODUKREP 19.2: Podpora za izvajanje opcij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Vprašajte nas

Lokalna akcijska skupina Barje z zaledjem
Poslovna enota: Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici

Vodilni partner: Zavod Cerpok, Rakitna 46, 1352 Preserje

E-pošta: info@lasbarje.si Mobi: 031 366 815

PRIJAVITE SE NA NAŠE NOVICE