30.1.2020 – 3. rok za oddajo vlog na javni poziv LAS Barje

30.1.2020 – 3. rok za oddajo vlog na javni poziv LAS Barje
16. 1. 2020 LasBarje

30.1.2020 – 3. rok za oddajo vlog na javni poziv  LAS Barje

Približuje je se 30.1.2020 – 3. rok za oddajo vlog na na 3.javni
poziv LAS Barje z zaledjem.
Na voljo je še okvirno 336.000,00 EUR iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in okvirno 362.000,00
EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). To je zadnji rok za oddajo vlog na 3.javni
poziv LAS Barja z zaledjem v programskem
obdobju 2014-2020
. V kolikor ne bodo porabljena vsa sredstva je možnost, da
bo razpisan še 4. rok za oddajo vlog, vendar bo le-ta že meseca februarja oz.
najkasneje v začetku meseca marca.

V kolikor imate še kakšno vprašanje ali
potrebujete pomoč pri pripravi vloge za javni poziv nas kontaktirajte na
e-mail: Info@lasbarje.si ali gsm: 031 366
815.