O LAS / ABOUT LAG

LAS BARJE Z ZALEDJEM - PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

ORGANIZACIJA/ORGANISATION

Lokalna akcijska skupina Barje z zaledjem je ustanovljena 21.1.2016 kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov, kot ga opredeljuje Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS št. 41/15), na območju občin Brezovica, Borovnica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Log-Dragomer in Vrhnika v programskem obdobju 2015-2020. Ustanovna skupščina LAS Barje z zaledjem je bila 21.1.2016 na Brezovici.

 

LAG Ljubljana moor with hinterland was established on January 21, 2016 as a contractual partnership of public and private subjects as defined by the Regulation on the implementation of community led local development in the programming period 2014-2020 (The Official Gazette of the Republic of Slovenia no. 41/15) in the area of the municipalities of Brezovica, Borovnica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Log-dragomer and Vrhnika in the programming period 2015-2020. The founding assembly of the LAG Ljubljana moor with hinterland was held on January 21, 2016 in Brezovica.

Člani / Members

PREDSEDNIK / CHAIRMAN:

Miran Stanovnik, župan, Občina Log Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, Log pri Brezovici

PODPREDSEDNIK / VICE-CHAIRMAN:

Janko Prebil, župan, Občina Horjul, Občinski trg 1, Horjul

UPRAVLJAVEC / MANAGER:

Zavod CERPOK, Rakitna 46, Preserje

UPRAVNI ODBOR / MANAGMENT BOARD:

Javni sektor / Public sector:

 • Miran Stanovnik, župan, Občina Log Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, Log pri Brezovici (predsednik)
 • Metod Ropret, župan. Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica
 • Franc Setnikar, župan, Občina Dobrova-Polhov Gradec, Stara cesta 13, Dobrova
 • Stojan Jakin, župan, Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika

Gospodarski sektor / Economic sector:

 • Marjeta Oblak, Hosta delavnice, s.p., Na klancu 19, Vrhnika
 • Vinko Košir, kmetija, Zabočevo 10, Borovnica

Zasebni sektor / Private sector:

 • dr. Matija Kovačič, Rakitna 46, Preserje
 • Marko Debevec, Zavod Gmajna, Zavod za ohranitev podeželja,Padež 4, Borovnica
 • Alenka Kovačič, Kulturno društvo Rakitna, Rakitna 66, Rakitna

NADZORNI ODBOR / SUPERVISORY BOARD:

Javni sektor / Public sector:

 • Bojan Čebela, župan, Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica

Gospodarski sektor / Economic sector:

 • Marjana Vrhovšek, Limnos, Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o., Požarnice 41, Brezovica

Zasebni sektor / Private sector:

 • Nadja Debevec, Turistično društvo Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica

USTANOVNI ČLANI / FOUNDING MEMBERS:

Javni sektor / Public sector:

 • Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica
 • Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica
 • Občina Dobrova-Polhov Gradec, Stara cesta 13, Dobrova
 • Občina Horjul, Občinski trg 1, Horjul
 • Občina Log Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, Log pri Brezovici
 • Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika
 • Krajevna skupnost Rakitna, Rakitna 66, Preserje
 • Krajevna skupnost Vrhnika Breg, Tržaška 11, Vrhnika
 • Krajinski park Ljubljansko barje, Podpeška 380, Notranje Gorice
 • Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, Linhartova cesta 13, Ljubljana
 • KGZS – Zavod Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, Ljubljana
 • RRA LUR, Tehnološki park 19, Ljubljana
 • Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Tržaška cesta 25, Vrhnika
 • Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, Ljubljana
 • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana

Gospodarski sektor / Economic sector:

 • Marjeta Oblak, Hosta delavnice, s.p., Na klancu 19, Vrhnika
 • Mateja Saksida, s.p, Poslovno svetovanje, Vrtnarija 2c, Vrhnika
 • Vinko Košir, kmetija, Zabočevo 10, Borovnica
 • Limnos, Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o., Požarnice 41, Brezovica

Zasebni sektor / Private sector:

 • Ana Marta Grom, Stara Vrhnika 133, Vrhnika
 • dr. Matija Kovačič, Rakitna 46, Preserje
 • Jelena Jančič Bobbera – Ekoloka, Vrtna pot 2, Dragomer, Brezovica
 • Planinsko društvo Borovnica, Zalarjeva cesta 10, Borovnica
 • Turistično društvo Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica
 • Zavod Gmajna, Zavod za ohranitev podeželja,Padež 4, Borovnica
 • CERPOK, Rakitna 46, Preserje
 • Kulturno društvo Rakitna, Rakitna 66, Rakitna

OSTALI ČLANI / OTHER MEMBERS:

Javni sektor / Public sector:

 • Vrtec Vrhnika, Tržaška cesta 2a, Vrhnika
 • Javni Zavod Polhograjska graščina, Polhov Gradec 61, Polhov Gradec

Zasebni sektor / Private sector:

 • Boštjan Dobrovoljc, Stara cesta 44, Vrhnika
 • prof. dr. Stane Kavčič, Lipalca 6, Horjul