Arhiv

Programsko obdobje 2007-2013

LAS Barje z zaledjem je bila na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) kot delujoča LAS priznana aprila 2009, kar je pogoj za dodelitev sredstev LEADER programa.
Pričakujemo, da bo v programskem obdobju 2007 do 2012 za izvajanje projektov in njeno delovanje LAS razpolagala s približno 1,5 mio EUR razvojnih sredstev, od katerih jih polovico lahko črpa iz programa LEADER, če bo za drugo polovico zagotovljeno sofinanciranje lokalnih subjektov.

Ustanovitelji

Lokalna akcijska skupina (LAS) Barje z zaledjem je bila ustanovljena s podpisom pogodbe o ustanovitvi 28 avgusta 2008. Na ustanovnem zboru je bilo prisotnih 19 ustanovnih članov:

 1. Občina DOBROVA-POLHOV GRADEC, Stara cesta 13, Dobrova,
 2. Občina LOG-DRAGOMER, Na grivi 5, Log pri Brezovici,
 3. Občina VRHNIKA, Tržaška cesta 1, Vrhnika,
 4. Kmetijska zadruga Dolomiti, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova,
 5. Zavod CELOTA, Pod Gradom 21, Brezovica,
 6. Zavod CERPOK, Rakitna 46, Preserje,
 7. Javni zavod Polhograjska graščina, Polhov Gradec 61, Polhov Gradec,
 8. dr. Matija Kovačič, Rakitna 46, Preserje
 9. Helena Budin-Čuk, Vrhovci cesta x./45, Ljubljana
 10. Osnovna šola Preserje, Preserje 60, Preserje,
 11. Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, KSS, Celovška cesta 135, Ljubljana
 12. dr. Stane Kavčič, Lipalca 6, Horjul
 13. Kmetijska zadruga Vrhnika, Cankarjev trg 5, Vrhnika
 14. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana,
 15. Osnovna  šola   Antona  Martina  Slomška; Pod Hruševco 33, Vrhnika
 16. Zavod Gmajna, Zavod za ohranitev podeželja, Padež 4, Borovnica
 17. Turistična zveza Dolomiti, Polhov Gradec 61, Polhov Gradec
 18. DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljubljana
 19. Govedorejsko društvo Dolomiti, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova