Arhiv

Programsko obdobje 2007-2013

LAS Barje z zaledjem je bila na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) kot delujoča LAS priznana aprila 2009, kar je pogoj za dodelitev sredstev LEADER programa.
Pričakujemo, da bo v programskem obdobju 2007 do 2012 za izvajanje projektov in njeno delovanje LAS razpolagala s približno 1,5 mio EUR razvojnih sredstev, od katerih jih polovico lahko črpa iz programa LEADER, če bo za drugo polovico zagotovljeno sofinanciranje lokalnih subjektov.

Ustanovitelji

Lokalna akcijska skupina (LAS) Barje z zaledjem je bila ustanovljena s podpisom pogodbe o ustanovitvi 28 avgusta 2008. Na ustanovnem zboru je bilo prisotnih 19 ustanovnih članov:

 1. Občina DOBROVA-POLHOV GRADEC, Stara cesta 13, Dobrova,
 2. Občina LOG-DRAGOMER, Na grivi 5, Log pri Brezovici,
 3. Občina VRHNIKA, Tržaška cesta 1, Vrhnika,
 4. Kmetijska zadruga Dolomiti, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova,
 5. Zavod CELOTA, Pod Gradom 21, Brezovica,
 6. Zavod CERPOK, Rakitna 46, Preserje,
 7. Javni zavod Polhograjska graščina, Polhov Gradec 61, Polhov Gradec,
 8. dr. Matija Kovačič, Rakitna 46, Preserje
 9. Helena Budin-Čuk, Vrhovci cesta x./45, Ljubljana
 10. Osnovna šola Preserje, Preserje 60, Preserje,
 11. Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, KSS, Celovška cesta 135, Ljubljana
 12. dr. Stane Kavčič, Lipalca 6, Horjul
 13. Kmetijska zadruga Vrhnika, Cankarjev trg 5, Vrhnika
 14. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana,
 15. Osnovna  šola   Antona  Martina  Slomška; Pod Hruševco 33, Vrhnika
 16. Zavod Gmajna, Zavod za ohranitev podeželja, Padež 4, Borovnica
 17. Turistična zveza Dolomiti, Polhov Gradec 61, Polhov Gradec
 18. DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljubljana
 19. Govedorejsko društvo Dolomiti, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova

Lokalna akcijska skupina Barje z zaledjem je ustanovljena 21.1.2016 kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov, kot ga opredeljuje Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS št. 41/15), na območju občin Brezovica, Borovnica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Log-Dragomer in Vrhnika v programskem obdobju 2015-2020. Ustanovna skupščina LAS Barje z zaledjem je bila 21.1.2016 na Brezovici.

LAG Ljubljana moor with hinterland was established on January 21, 2016 as a contractual partnership of public and private subjects as defined by the Regulation on the implementation of community led local development in the programming period 2014-2020 (The Official Gazette of the Republic of Slovenia no. 41/15) in the area of the municipalities of Brezovica, Borovnica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Log-dragomer and Vrhnika in the programming period 2015-2020. The founding assembly of the LAG Ljubljana moor with hinterland was held on January 21, 2016 in Brezovica.

Člani / Members

PREDSEDNIK / CHAIRMAN:
Miran Stanovnik, župan, Občina Log Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, Log pri Brezovici

PODPREDSEDNIK / VICE-CHAIRMAN:
Janko Prebil, župan, Občina Horjul, Občinski trg 1, Horjul

UPRAVLJAVEC / MANAGER:
Zavod CERPOK, Rakitna 46, Preserje

UPRAVNI ODBOR / MANAGMENT BOARD:

Javni sektor / Public sector:
Miran Stanovnik, župan, Občina Log Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, Log pri Brezovici (predsednik)
Metod Ropret, župan. Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica
Franc Setnikar, župan, Občina Dobrova-Polhov Gradec, Stara cesta 13, Dobrova
Stojan Jakin, župan, Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika

Gospodarski sektor / Economic sector:
Marjeta Oblak, Hosta delavnice, s.p., Na klancu 19, Vrhnika
Vinko Košir, kmetija, Zabočevo 10, Borovnica

Zasebni sektor / Private sector:
dr. Matija Kovačič, Rakitna 46, Preserje
Marko Debevec, Zavod Gmajna, Zavod za ohranitev podeželja,Padež 4, Borovnica
Alenka Kovačič, Kulturno društvo Rakitna, Rakitna 66, Rakitna

NADZORNI ODBOR / SUPERVISORY BOARD:
Javni sektor / Public sector:
Bojan Čebela, župan, Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica

Gospodarski sektor / Economic sector:
Marjana Vrhovšek, Limnos, Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o., Požarnice 41, Brezovica

Zasebni sektor / Private sector:
Nadja Debevec, Turistično društvo Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica

USTANOVNI ČLANI / FOUNDING MEMBERS:
Javni sektor / Public sector:
Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica
Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica
Občina Dobrova-Polhov Gradec, Stara cesta 13, Dobrova
Občina Horjul, Občinski trg 1, Horjul
Občina Log Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, Log pri Brezovici
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika
Krajevna skupnost Rakitna, Rakitna 66, Preserje
Krajevna skupnost Vrhnika Breg, Tržaška 11, Vrhnika
Krajinski park Ljubljansko barje, Podpeška 380, Notranje Gorice
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, Linhartova cesta 13, Ljubljana
KGZS – Zavod Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, Ljubljana
RRA LUR, Tehnološki park 19, Ljubljana
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Tržaška cesta 25, Vrhnika
Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, Ljubljana
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana
Gospodarski sektor / Economic sector:
Marjeta Oblak, Hosta delavnice, s.p., Na klancu 19, Vrhnika
Mateja Saksida, s.p, Poslovno svetovanje, Vrtnarija 2c, Vrhnika
Vinko Košir, kmetija, Zabočevo 10, Borovnica
Limnos, Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o., Požarnice 41, Brezovica

Zasebni sektor / Private sector:
Ana Marta Grom, Stara Vrhnika 133, Vrhnika
dr. Matija Kovačič, Rakitna 46, Preserje
Jelena Jančič Bobbera – Ekoloka, Vrtna pot 2, Dragomer, Brezovica
Planinsko društvo Borovnica, Zalarjeva cesta 10, Borovnica
Turistično društvo Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica
Zavod Gmajna, Zavod za ohranitev podeželja,Padež 4, Borovnica
CERPOK, Rakitna 46, Preserje
Kulturno društvo Rakitna, Rakitna 66, Rakitna

OSTALI ČLANI / OTHER MEMBERS:
Javni sektor / Public sector:
Vrtec Vrhnika, Tržaška cesta 2a, Vrhnika
Javni Zavod Polhograjska graščina, Polhov Gradec 61, Polhov Gradec

Zasebni sektor / Private sector:
Boštjan Dobrovoljc, Stara cesta 44, Vrhnika
prof. dr. Stane Kavčič, Lipalca 6, Horjul

Strategija

Strategija lokalnega razvoja LAS Barje z zaledjem za programsko obdobje 2014-2020

Ustanovna pogodba

Ustanovna pogodba

Leader program

Leader program