Delavnice

Delavnice za strategijo lokalnega razvoja

Povzetki vseh delavnic, ki so bile izvedena na temo priprave strategije lokalnega razvoja.