Delavnice za pripravo SLR

Delavnice za pripravo strategije lokalnega razvoja

Povzetki vseh delavnic, ki so bile izvedena na temo priprave strategije lokalnega razvoja.