2. javni poziv

2.javni poziv LAS Barje z zaledjem 2018

LAS Barje z zaledjem objavlja 2. JAVNI POZIV PODPORI IZVAJANJA OPERACIJ V OKVIRU STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS BARJE Z ZALEDJEM ZA LETA 2019, 2020 IN 2021. Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev na območju občin Brezovica, Borovnica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Log – Dragomer in Vrhnika.
Več informacij o 2. javnem pozivu najdete v Predstavitvi 2.javnega poziva.
Javni poziv je odprt od 10.4.2018 in podaljšan do 2.11.2018

JAVNI POZIV:
2. javni poziv LAS Barje z zaledjem 2018 (ne velja več)
2. javni poziv LAS Barje z zaledjem 2018 ( s podaljšanim rokom oddaje na 2.11.2018) (veljaven)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA  ZA PROJEKTE EKSRP:
Razpisna dokumentacija SKLOP A – EKSRP (ne velja več)
Razpisna dokumentacija SKLOP A – EKSRP (veljavna)
Priloga 1: Stroškovni načrt za projekte EKSRP

Dodatna navodila za projekte EKSRP:
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti
Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD
Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije
Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PROJEKTE ESRR:
Razpisna dokumentacija SKLOP B – ESRR (ne velja več)
Razpisna dokumentacija SKLOP B – ESRR (veljavna)
Priloga 1 in 2: Stroškovni načrt in viri financiranja za projekte ESRR (ne velja več)
Priloga 1 in 2: Stroškovni načrt in viri financiranja za projekte ESRR (veljavna)

Dodatna navodila za projekte ESRR:
Navodila OU na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike
Navodila OU o upravičenih stroških