3. javni poziv

3. javni poziv LAS Barje z zaledjem 2019

LAS Barje z zaledjem objavlja 3. JAVNI POZIV PODPORI IZVAJANJA OPERACIJ V OKVIRU STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS BARJE Z ZALEDJEM ZA OBDOBJE 2019 DO 2023. Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev na območju občin Brezovica, Borovnica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Log – Dragomer in Vrhnika. Višina razpisanih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 778,894,50 EUR od tega:
– Sklop A: 358.467,72 EUR iz EKSRP,
– Sklop B: 420.426,78 EUR iz ESRR.

1. rok za oddajo vlog: 7. 6. 2019
2. rok za oddajo vlog: 30. 9. 2019
3. rok za oddajo vlog: 30. 1. 2020
V kolikor se sredstva porabijo prvih razpisanih rokih se razpis zapre, nadaljnja odpiranja se ne izvedejo.
V kolikor sredstva v okviru načrtovanih rokov ne bodo v celoti porabljena, oz. bo LAS prejel dodatna sredstva, bo razpisan dodatni rok za odpiranje vlog

Več informacij o 3. javnem pozivu najdete v Predstavitvi 3.javnega poziva.

Izvedene bodo tudi delavnice za potencialne prijavitelje.
Prva delavnica bo v torek, 14.5.2019, ob 16.00 uri v Modri dvorani, Podpeška cesta 2, Brezovica, nad trgovino Mercator, (stranski vhod iz parkirišča)na Brezovici
Druga delavnica bo v sredo, 15.5.2019, ob 13.00 uri v sejni sobi občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika
Za udeležbo na delavnici je obvezna predhodna prijava na e-mail: info@lasbarje.si .

JAVNI POZIV
3. javni poziv LAS Barje z zaledjem 2019

Sprememba Javnega poziva

Navodila za vlaganje zahtevka za izplačilo (EKSRP in ESRR)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PROJEKTE EKSRP
Razpisna dokumentacija SKLOP A- EKSRP (ne velja več)
Razpisna dokumentacija SKLOP A-EKSRP (veljavna)
Priloga 1: Stroškovni načrt za projekte EKSRP (ne velja več)
Priloga 1: Stroškovni načrt za projekte EKSRP (veljavna)

Dodatna navodila za projekte EKSRP
Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020
Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD

Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter o katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije, Uradni list RS, št. 7/16 in 31/19)
Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednostih, Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PROJEKTE ESRR
Razpisna dokumentacija SKLOP B- ESRR (ne velja več)
Razpisna dokumentacija SKLOP B- ESRR (veljavna)
Priloga 1 in 2: Stroškovni načrt in viri financiranja za projekte ESRR

Dodatna navodila za projekte ESRR
Navodila OU na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike
Navodila OU o upravičenih stroških
Navodila upravičencem CLLD (podukrep 19.2 in 19.3)

SEZNAM potrjenih operacij 3.javnega poziva (1.odpiranje)

SEZNAM potrjenih operacij 3.javnega poziva (2.odpiranje)