Popravljen obrazec FINANČNI NAČRT

Popravljen obrazec FINANČNI NAČRT
7. 5. 2017 LasBarje
In Nerazvrščeno

LAS Barje z zaledjem na podlagi javnega poziva podpori izvajanju operacij v okviru strategije lokalnega razvoja LAS Barje z zaledjem  za leti 2017 in 2018 objavlja POPRAVEK št. 1 k razpisni dokumentaciji.