Demografske in sociološke značilnosti

Demografska in sociološka slika imata precej značilnosti urbane populacije, kar je gotovo pogojeno z bližino velikega urbanega središča in prepoznanih urbanih naselij Vrhnika, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Brezovica, Borovnica, Verd Jezero, Notranje Gorice, Dragomer, Log pri Brezovici, Rakitna, Vnanje Gorice).

Proces priseljevanja zlasti v ravninskem predelu območja je neposredno povezan s procesom urbanizacije tega podeželskega prostora. Drugi dejavnik, ki pospešuje urbanizacijo, pa je prestrukturiranje gospodarske dejavnosti in s tem povezane spremembe v poklicni oziroma zaposlitveni strukturi prebivalstva. Z vidika programa razvoja podeželja je treba izpostaviti zlasti zmanjševanje deleža kmečkega prebivalstva, ki je posledica tehnološkega napredka v tej panogi in delnega zmanjševanja kmetijske dejavnosti (deagrarizacija). Ta proces se bo še nadaljeval. Poleg sprememb v demografski strukturi pa ta proces prinaša tudi pomembne spremembe na sociološkem področju. Povečala se je poklicna diversiteta in izboljšala izobrazbena struktura prebivalstva. To okrepi človeški kapital, ki je eden ključnih dejavnikov za realizacijo celovitega lokalnega razvoja tako na podeželju kot v urbanih območjih. Prinaša pa tudi spremembe v načinu življenja in v medčloveških odnosih.