Splošne geografske značilnosti

Območje LAS vključuje območje šestih občin južno in jugozahodno od Ljubljane in sicer občine: Borovnica, Brezovica pri Ljubljani, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Log-Dragomer in Vrhnika.

Osrednjo geografsko enoto predstavlja jugozahodni del Ljubljanskega Barja, kjer sta umeščena pretežni del prebivalstva in gospodarskih ter družbenih dejavnosti. Območje pa zajema tudi okoliško hribovje s planotami in dolinami (Krimsko hribovje, Rakitniška planota, Pokojiška planota, Polhograjsko hribovje). Gre sicer za dva geomorfološko in pedološko povsem različna segmenta kulturne krajine, ki pa na področju gospodarstva, prometne povezanosti, migracijskih tokov prebivalstva in tudi na področju kulturnih in družbenih dejavnosti tvorita enoten življenjski prostor.

Območje LAS se nahaja v Zahodni kohezijski regiji, spada v Ljubljansko urbano regijo in meji neposredno na Mestno občino Ljubljana, kar vse odločilno določa njegove razvojne možnosti. Tudi najbolj odmaknjena naselja niso oddaljena več kot 20 km od Ljubljane. Območje torej predstavlja podeželsko zaledje glavnega mesta države, katero pa obratno predstavlja močno gospodarsko in potrošniško zaledje območja LAS.

Nadaljnji razvoj območja bo zato tudi v prihodnje močno odvisen od tega ali bo uspelo vzpostaviti primerno sožitje oziroma dopolnjevanje z Ljubljano ter ohranjati naravno in kulturno dediščino območja kot dobrino, ki je v interesu tako lokalnega prebivalstva kot prebivalstva mesta Ljubljane in njegovih obiskovalcev.

Območje ima pretežno agrarni značaj zaradi prevladujoče kmetijske in gozdarske rabe prostora. Ljubljansko barje je razmeroma redko poseljeno, prav tako izrazito hriboviti prostor. Večina naselij leži na obrobju Ljubljanskega barja. Tako primarna gospodarska dejavnost teh naselij vključuje tako barjanski svet kot tudi hriboviti svet njegovega zaledja.