Predstavitev publikacije “Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo”

Predstavitev publikacije “Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo”
23. 2. 2016 LasBarje
In Aktualno, Dogodki

Predstavitev priročnika, ki nosilce aktivnosti in načrtovalce razvoja na podeželju usmerja skozi zahtevne upravne postopke, povezane s posegi v prostor na varovanih območjih.

 

http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/koledar/icalrepeat.detail/2016/02/22/57/-/predstavitev-publikacije-prakticni-vodnik-za-ljudi-ki-bogatijo-varovana-obmocja-in-ohranjajo-tradicijo