Projekt sodelovanja – “KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU”

Projekt sodelovanja – “KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU”
15. 1. 2020 LasBarje
Pozdravljeni,

LAS Gorenjska košarica nas je povabila k sodelovanju v projektu sodelovanja: Nakup postaj za električna in navadna kolesa.

V projektu je predvidena postavitev 4 postaj na območju posamezne LAS.

 

Predvideni stroški na LAS

Vodenje in koordinacija                                                                                                                                  12.200,00 €

Pregled obstoječega stanja, analiza, priprava popisa del,…                                                                      3.660,00 €

Svetovanje pri postopkih javnega naročila in nadzor nad dobavo in montažo opreme                       2.440,00 €

DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA IZPOSOJO KOLES

(4 postaje po 4 el. kolesa s totemom ali 2 el. Kolesa in 4 navadni s totemom oz. LCD postajo)        109.800,00 €

Promocija projekta                                                                                                                                              2.440,00 €

Ostale mehke aktivnosti*                                                                                                                                  12.989,41 €

                                                                                                       SKUPAJ ZA LAS                                            143.529,41 €

 

Sofinanciranje je 85%, delež LAS 43.529,41 € sredstva EU: 100.000,00 €.

Predvideni letni stroški vzdrževanja so cca 5.000 EUR na postajo niso vključeni v projekt sodelovanja.

Če
je postaja manjša kot 20m2, gradbeno dovoljenje ni potrebno, je pa
potrebno pridobiti vsa soglasja soglasodajalcev. Občine morajo imeti
izdelano investicijsko dokumentacijo in investicijo vključeno v NRP.

Rok za prijavo na razpis je 28.2.2019.

Sistem izposoje ni združljiv s sistemom, ki ga ima Ljubljana. Upravičenec LAS in člani LAS.

Dodatne informacije, ki so jih pripravili na LAS Gorenjska košarica so v priponki.

LAS
Gorenjska košarica načrtuje prvi sestanek zainteresiranih LAS-ov v
torek 7.1.2019. V kolikor ste za sodelovanje zainteresirani, nam prosim
sporočite čim hitreje.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Ekipa LAS Barje z zaledjem

Priloge: