Javni poziv 2017

Potrjeni projekti 1. javnega poziva LAS Barje z zaledjem 2017

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

1. Medeni zakladi
Nosilec: Občina Dobrova-Polhov Gradec
Partnerji: Turistično društvo Polhov Gradec, Božnar čebelarstvo d.o.o., Planinsko društvo Polhov Gradec, Gasilsko društvo Polhov Gradec.
Vrednost operacije: 35.478,85 EUR
Znesek sofinanciranja: 28.383,07 EUR

2. Lokalni produkti Blagajeve dežele
Nosilec : Občina Dobrova-Polhov Gradec
Partnerji: Tehnični muzej Slovenije, Javni zavod Polhograjska graščina
Vrednost operacije: 31.102,03 EUR
Znesek sofinanciranja: 23.700,00 EUR

3. Kolesarska steza Log-Brezje
Nosilec: Občina Log- Dragomer
Partnerji: /
Vrednost operacije: 20.442,10 EUR
Znesek sofinanciranja: 9.633,49 EUR

4. Vaška vaga Bevke
Nosilec: Krajevna skupnost Bevke
Partnerji: Kulturno društvo Ivan Cankar Bevke, Občina Vrhnika, Športno društvo Bevke
Vrednost operacije: 154.821,55 EUR
Znesek sofinanciranja: 96.125,05 EUR

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

1. Nova kuhinja povezuje generacije med seboj
Nosilec : Osnovna šola Horjul
Partnerji: Društvo kmečkih in podeželski žena Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Turistično društvo Horjul, DEOS celostna oskrba starostnikov
Vrednost operacije: 19.763,16 EUR
Znesek sofinanciranja: 13.047,37 EUR

2. Polhov doživljajski park
Nosilec: Občina Dobrova- Polhov Gradec
Partnerji: Tehnični muzej Slovenije, Glasbena šola Emil Adamič, Kulturno umetniško društvo Dobrova.
Vrednost operacije: 90.679,14 EUR
Znesek sofinanciranja: 69.085,64 EUR

3. Večgeneracijsko igrišče Rakitna
Nosilec: Krajevna skupnost Rakitna
Partnerji: Društvo upokojencev Rakitna, Občina Brezovica, Osnovna šola Preserje, Športno društvo Rakitna
Vrednost operacije: 26.076,25 EUR
Znesek sofinanciranja: 17.099,19 EUR

4. Ureditev turistično-informativnega paviljona na Sv. Ani
Nosilec : Občina Brezovica
Partnerji: Zavod RS za varstvo narave, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Športno društvo Lokvanj
Vrednost operacije: 42.765,82 EUR
Znesek sofinanciranja: 29.321,34 EUR

5. Program spodbujanja podjetništva na Barju
Nosilec: Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
Partnerji: Območno obrtna podjetniška zbornica Vrhnika, Občina Log-Dragomer, Občina Dobrova-Polhov Gradec, Turistično društvo Blagajana, občina Vrhnika, Občina Borovnica
Vrednost operacije: 51.650,96 EUR
Znesek sofinanciranja: 39.823,36 EUR